Delilik Sözleşmesi Hakkında

Ve İnsan Seçimleriyle Yaşar

Seçimlerimizle varız; tabi eğer sorumluluklarını alabiliyorsak ve bedellerini ödeyebiliyorsak.. Başka türlüsü, henüz ergenlikten yetişkinliğe ulaşamamış toplumumuzun gururlu ama pek bi şikayetçi neferlerinden biri yapar bizi. Vatandaşlık gibi, etnik ya da dini kimlik gibi çaba harcamadan erişebileceğimiz bir ‘oluş’ bahşeder bize. Kolay ve bir o kadar sahte bir oluştur bu. Hayata dair kodlamalarımızı  ‘kahpe kader’, ‘hayatın içinde kayboluyoruz’, ‘dış/iç mihraklar’, ‘çok da umurumda değil’ gibi pek çok varyasyondan oluşan cümlelerle süsleriz mesela. Böylece yaşam öykümüzü, yaşımız ve içinde bulunduğumuz zamana bağlı olarak değişen ve şartların bizim için bir türlü olgunlaşmadığını anlatan bir sürü savunma cümlesi ve davranışıyla doldururuz; biraz buruk, çokça öfkeli ama tam bir iç ferahlığıyla. İnsan seçimleriyle yaşar.

İnsanın doğuştan getirdiği tüm hak ve özgürlükleriyle birlikte irade ve sorumluluğunu da soyut kolektif düzene ve düzenlere terk edip arkasını aramadığı toplum sözleşmesi varsayımında olduğu gibi gizli bir sözleşme içindeyiz. Peki insan, varlığını sürdürmek pahasına vazgeçtiği iradesiyle satın almayı umduğu güveni, özgürlüğü, eşitliği ve adaleti alabildi mi? Yoksa bunları artık aramaktan vazgeçtiği, hatta unuttuğu bir delilik sözleşmesinde miyiz? Soyut ve somut her şekle bürünmüş sadist otoritelerin elinde yoğrulmaktan mazoşistçe bir haz alan akıl dışı bir faz içinde mi?  Bilmeliyiz, çünkü insan seçimleriyle yaşar. 

Belirsizliklerle dolu başlangıçlar korkutur insanı. Korkmayanlar, ısrarcı bir çocuk gibi bilinmezi deneyimlemek isteyenler ya da simülasyonun bir parçası olmayı bilinçle reddedenlerdir. Onlar uyumsuz olmayı seçerler. Uyumsuz olmanın bedeli ağırdır, ama bir seçimdir ve üstelik zordur. Bu yüzden kutsanmalıdır. Öyle ki, insan seçimleriyle yaşar.

Anlam arayışı da bir seçimdir. Dikey düzlemde çok havalı, pek bi ‘potansiyelin dışa vurum ihtiyacını karşılayıcı’ olmasına karşın yatayda hatırı sayılır bir karşılığı yoktur. Malum, sözleşme gereği uyumsuzlar dışlanır, itaat edenler kutsanır.. Var olanı sunulduğu gibi değil de olduğu gibi görmek istiyorsan hala güvendesin. Ve eğer masallardaki yanlışları buluyorsan, renkleri hala olduğu gibi görebiliyorsan, bilinçle seçim yapabiliyorsan işte umut o zaman vardır. İnsan illaki seçimleriyle yaşar.

deliliksozlesmesi@gmail.com

2020