• doğa

    Doğa Bizi Birleştirsin

    Toplum olarak hastalanmış zihniyet yapımızın iyileşebilmesi için doğaya ve hayvanlara karşı duruşumuzu gözden geçirmek,  üzerinde anlaşabileceğimiz asgari kesişim kümesi gibi görünüyor. “İnsanın doğayı boyunduruk altına alma tarihi, insanın insanı boyunduruk altına almasının da…