• mikrososyoloji

    Mikrososyoloji Nedir?

    Mikrososyoloji, toplumu incelerken bireyler arası etkileşimleri, günlük yaşam deneyimlerini, yüz yüze ilişkileri, bireyler ya da küçük gruplar arasındaki küçük çaplı iletişimleri ele alan bir yaklaşımdır.