• kişisel gelişim

    Kişisel Gelişemiyor muyuz?

    Maslow’un ünlü ihtiyaçlar hiyerarşisini hatırlayın. İnsanın yaşam serüvenindeki ihtiyaçların sıralandığı o piramit görselini. Piramidin en temelindeki basamak yeme-içme gibi fiziksel ihtiyaçları, onun üzerindeki basamaksa güvenlik ihtiyacını içerir. Bu somut ihtiyaçların ardından insanın soyut…